دانشگاه در راستای احیاء و توسعه سنت الهی و پسندیده قرض الحسنه و به منظور ارائه تسهیلات قرض الحسنه به همکاران دانشگاهی برای رفع نیازها و مشکلات ضروریشان نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانک قرض الحسنه رسالت نمود تا همکاران را برای دریافت وام با کارمزد سالانه 2 درصد به این بانک معرفی نماید.همکاران محترم می توانند برای دریافت این وام به حوزه محل خدمت خود مراجعه نموده تا از طریق واحد مربوطه به مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه معرفی شوند.