بلیط استخر و سونا برای شهرهای بابلسر ، بابل و سیمرغ به شرح ذیل توزیع می گردد:

الف-  بابلسر :

مجموعه ورزشی اداره ورزش و جوانان (حجاب بابلسر): بلوار شهید علیزاده - پارکینگ اول

بهای بلیط برای همکاران به ازای هر بلیط مبلغ 60.000 ریال می باشد.

مجموعه رفاهی ورزشی متل عسل : بابلسر - بلوار شهید علیزاده - پارکینگ ششم

سهم قابل پرداخت برای همکاران به ازای هر بلیط مبلغ 40.000 ریال می باشد.

استخر پارسیان  : بابلسر  جاده بابلسر به بابل - نرسیده به میدان امیر پازواری

سهم قابل پرداخت برای همکاران به ازای هر بلیط مبلغ 60.000 ریال می باشد.

بکیاکلا :مجموعه موجهای آبی سیمرغ:  کیاکلا –  جنب میدان شهید کشوری

سهم قابل پرداخت برای همکاران به ازای هر بلیط مبلغ 100.000 ریال می باشد.

پ-  بابل :مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر :  بابل - جنب بیمارستان آیت ا... روحانی

 سهم قابل پرداخت برای همکاران به ازای هر بلیط مبلغ 60.000 ریال می باشد.