« قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه »

 با عنایت به مذاکرات صورت گرفته با شرکت سهامی بیمه ایران- بابلسر (نمایندگی گل پور)، به اطلاع همکاران محترم شاغل و بازنشسته دانشگاه می رساند بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو با شرایط ذیل امکان پذیر می باشد.

بیمه شخص ثالث :                                                                  

الف) 30 درصد پیش پرداخت.

ب)  اقساط 8 ماهه .

ج) کسر از حقوق فرد متقاضی.

بیمه بدنه خودرو :

الف) اقساط 12 ماهه با 10 درصد تخفیف ویژه دانشگاهیان.

ب ) تا سقف60 درصد تخفیف از بابت عدم خسارت.