یا من اسمه داوء و ذکره شفاء

ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی برای همکاران محترم و خانواده های آنان، با عنایت به بررسی‌های به‌عمل آمده و مذاکرات متعدد و استعلام از  بین شرکت‌های مختلف بیمه و کارگزاری‌های مربوط در خصوص بیمه مازاد درمان و تکمیلی، از بین پیشنهاد‌های ارائه شده مطلوب‌ترین شرایط بیمه‌ای و مناسب‌ترین سرانه حق بیمه مربوط به شرکت بیمه ایران بوده که قرارداد با بیمه مذکور با تعهدات زیر از تاریخ 96/9/1 به مدت یکسال منعقد گردید که حق سرانه هر نفر در طرح الف 1.010.000 ریال و طرح ب 756.000 ریال می باشد.

نکته: دانشگاه ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (رسمی،پیمانی و قراردادی) و افراد تحت تکفل آنان (شامل همسر و فرزندان) را پرداخت نموده است ولی حق بیمه افراد غیرتحت تکفل شامل یارانه نخواهد شد.


 

ردیف

تعهدات بیمه تکمیلی  از تاریخ (96/9/1 لغایت 97/8/30)

طرح الف

طرح ب

1

هزینه های بستری،جراحی،شیمی درمانی(بستری و سرپایی)،راديو تراپي، آنژیوگرافی قلب  انواع

سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Day care

تبصره : اعمال جراحی  Day care به جراحی هایی اطلاق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت های بعد از عمل کمتر از یک روز می باشد.

بدون سقف

100.000.000

2

هزینه اعمال جراحی اصلی  مغز و  اعصاب مركزي و نخاع (باستثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف،قلب،پیوند ریه،پیوندکبد،پیوند کلیه ،پیوند مغز استخوان، و جراحی سرطان

بدون سقف

200.000.000

3

هزینه زایمان طبیعی و عمل سزارین و جبران هزینه های نازایی در سقف تعهد

50.000.000

30.000.000

4

پاراکلینیکی : سونوگرافی، ماموگرافی ، انواع اسکن ، انواع آندوسکپی ،ام ار آی، اکوکارديوگرافی ، استرس اکو،دانسيتومتري

30.000.000

15.000.000

5

هزینه های  تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسي،اسپیرومتری،  نوارعصب (NCV نوار عضله (ENG) ،

نوار مغز (EEG نوار مثانه ،شنوايي سنجي، بينايي سنجی، آنژیوگرافی چشم، هولترمانيتورينگ قلب

10.000.000

10.000.000

6

جراحی های مجاز سرپایی شامل شکستگی و در رفتگی ،گچ گیری،ختنه، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون لیپوم، بيوپسي،پاپ اسمير،تخلیه کیست و لیزر درمانی (به استثنای رفع عیوب انکساری دید چشم)

10.000.000

10.000.000

7

هزینه های آمبولانس داخل شهر و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمار در مراکز درمانی و یا انتقال  بیمار به سایر مراکز تشخیصی

800.000

800.000

8

هزینه های آمبولانس خارج شهر و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمار در مراکز درمانی و یا انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی

1.300.000

1.300.000

9

هزینه های دندانپزشكي (باستثناء هزينه هاي مربوط به ارتودنسي ،ايمپلنت،دست دندان و اعمال زيبايي)

25.000.000

10.000.000

10

عینک طبی و لنز  تماس طبی

3.000.000

1.500.000

11

جبران هزینه های  خدمات آزمایشگاهی (با استثنای چکاپ) شامل آزمایشهای تشخیص پزشکی، پاتولوژی، آسیب شناسی، ژنتیک پزشکی ،انواع رادیوگرافی ، نوار قلب،فیزیوتراپی

30.000.000

10.000.000

12

لیزیک چشم راست و جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم (در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی و دور بینی،آستیگمات و یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم  3 دیوپتر یا بیشتر باشد)

7.500.000

7.500.000

13

لیزیک چشم چپ و جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم (در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجهنزدیک بینی و دور بینی،آستیگمات و یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم  3 دیوپتر یا بیشتر باشد)

7.500.000

7.500.000

14

سمعک گوش راست و چپ

3.000.000

3.000.000

15

انواع ویزیت و خدمات اورژانس، دارو و ملزمات دارویی

10.000.000

5.000.000

16

جمع مبلغ حق بیمه

1.010.000 ریال

756.000 ریال