رییس اداره

علی علی اکبرزاده کریمی

 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی

شماره تماس :01135303690-     01135303310

دورنگار:01135250291

پست الکترونیک: aakkarimi54@gmail.com

سوابق اجرایی: کارشناس اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر –معاون اداره کارگزینی